P ozivnica

 

Klub osoba sa dijabetesom „Za bolji život“ poziva Vas

29.3.2019.god. u 17:00 sati na

edukativno predavanje pod nazivom:

Dijabetičko stopalo

 Predavač: dr.med. Anica Badanjak, internist-endokrinolog, dijabetolog sa Sveučilišnom klinikom „Vuk Vrhovac“

Predavanje će se prikazati u Domu Alojzu Vulinecu (dvorana, 1 kat)

Dijabetičko stopalo izravna je posljedica šećerne bolesti i jedna od najčešćih komplikacija koje se javljaju. Komplikacije na stopalu, kao i druge povezane sa šećernom bolesti, mogu se ublažiti kontrolnim razinama šećera u krvi i redovitim pregledima.

 

 

 

Radujemo se druženju s Vama!

 

 

 

Organizator Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život“ povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba. pozivnica 29. 3. 2019. edukativno predavanje (002)

 

                         

                           

                          

P ozivnica

 

Poštovani,

 

Klub osoba sa dijabetesom „Za bolji život“ poziva Vas

29.3.2019.god. u 17:00 sati na

 

Edukativno predavanje pod nazivom:

 

Dijabetičko stopalo

 

Predavač: dr.med. Anica Badanjak,

internist-endokrinolog, dijabetolog sa Sveučilišnom klinikom „Vuk Vrhovac“

 

Predavanje će se prikazati u Domu Alojzu Vulinecu (dvorana, 1 kat)

 

Dijabetičko stopalo izravna je posljedica šećerne bolesti i jedna od najčešćih komplikacija koje se javljaju. Komplikacije na stopalu, kao i druge povezane sa šećernom bolesti, mogu se ublažiti kontrolnim razinama šećera u krvi i redovitim pregledima.

 

 

 

Radujemo se druženju s Vama!

 

 

 

Organizator Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život“ povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba.