Iako nam je vrijeme bilo toplo mi smo se odlučili za pravu hranu i to punjenu papriku. Svi članovi su se uključili u pripremu jela, a naravno da smo svi bili tu i za degustaciju. Nakon toga su se uredili i ormari s materijalima za radionice a i popila kavica te se malo i zapjevalo