Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije nam je nabavilo i ove godine inv.pomagala za našu posudionicu, i to: 4 bolnička kreveta, 2 invalidska kolica, 2 antidekubitalna madraca, 4 madraca, 3 hodalice s kotačima, 2 wc stolice te 2 para štaka na čemu im se izrazito zahvaljujemo.

Svakim danom potreba za pomagalima je sve veća te ovakva donacija zlata vrijedi