Zima nam je donijela niske temperature, poledicu, a ponegdje i prvi ovogodišnji snijeg. U dijelu zemlje puše snažan vjetar. Dobro se utoplite i pripazite na sebe i druge! Obiđite svoje susjede koji su stariji i žive sami te im pomognite donijeti drva i naložiti vatru kako bi se ugrijali.