Obavještavaju se građani da će se vršiti podjela odjeće i obuće u:

KRIŽ, Zagrebačka 7 u novom prostoru (prostorije do matičnog ureda), dana 10.07.2019. godine (srijeda) u vremenu od 11,00 – 13,00 sati, i nadalje svake sljedeće srijede

IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 11.07.2019. godine (petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 sati

KLOŠTAR IVANIĆ, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana 11.07.2019. godine (četvrtak) u vremenu od 15,00 – 17,00 sati