Povodom novogodišnjih blagdana građanima u socijalno zaštitnoj potrebi, djeci čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobama s invaliditetom te osobama preko 90. godina života na području Grada Ivanić – Grada podijeljeno je 278 paketa, na području Općine Kloštar Ivanić 128 paketa te na području Općine Križ 110 paketa, paketi su u potpunosti financirani iz gradskog i općinskih proračuna, a GDCK Ivanić – Grad je prema popisima Centra za socijalnu skrb Ivanić – Grad podijelio pakete.