Povodom Uskrsnih blagdana na području Grada Ivanić – Grada, Općina Kloštar Ivanić i Križ podijeljeno je 517 paketa građanima u socijalno zaštitnoj potrebi, djeci čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobama s invaliditetom i osobama preko 90. godina života. Paketi su financirani iz proračuna Grada Ivanić – Grada, Općina Kloštar Ivanić i Križ, te prema popisima Centra za socijalnu skrb Ivanić – Grad te Matičnog ureda Ivanić – Grad.