GDCK Ivanić-Grad zaprimio je i podjelio donaciju higijene građanima u socijalnoj potrebi i obiteljima sa troje i više djece te samohranim roditeljima sa području Grada Ivanić – Grada i Općina Kloštar Ivanić i Križ.

Zahvaljujemo se Unilever Hrvatska d.o.o. na donaciji ovih proizvoda.