Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Službenikom za informiranje određuju se Ivana Bajt i Matija Grdan.
Kontakt: info@crvenikriz-ivanic.hr

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad:

poštom na adresu: Vulinčeva 30, 10310 Ivanić-Grad
putem telefona na broj: +385 1 2883 001
elektroničkom poštom na: info@crvenikriz-ivanic.hr

Kontaktirajte nas

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad
info@crvenikriz-ivanic.hr

Telefon

+385 1 2883 001

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad
Vulinčeva 30, 10310 Ivanić-Grad

Ravnateljica GDCK Ivanić-Grad
Ivana Bajt

Stručna služba
Stjepan Fabijanić

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

© GDCK Ivanić-Grad 2021.