Obaviještavamo građane u socijalno zaštitnoj potrebi, djecu čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobe s invaliditetom i osobe preko 90. godina života na području Grada Ivanić-Grada i Općina Kloštar Ivanić i Križ da će se Uskršnji paketi dijeliti u vremenu od 25.03. do 02.04.2021. počevši od Kloštar Ivanića preko Ivanić-Grada, pa do Križa.