Stjepan Fabijanić postao član Interventnog tima HCK

Naš Stjepan Fabijanić je ovog tjedna sudjelovao na treningu za pripadnike osnovne jedinice interventnog tima HCK. Trening se sastojao od teorijskog dijela tijekom kojeg su obrađivali sljedeće teme: služba traženja, komunikacija i NICS, psihosocijalna podrška, organizacija smještaja, logistika i skladište, kartografija i orijentacija te terenskog dijela, odnosno terenskih vježbi na Sljemenu i u Logističkom centru HCK u Jelkovcu.

Nakon predavanja održan je ispit te su polaznicima podijeljene diplome o uspješno završenom treningu.
Ovime je GDCK postao bogatiji za jednog člana Interventnog tima HCK.

Čestitamo Stjepanu!

Stjepan Fabijanić postao član Interventnog tima HCK